پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

به سامانه رسیدگی به شکایات اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خوش آمدید


شهروند گرامی ​​

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این اداره کل در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصاً ذینفع آن بوده و از این اداره کل خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسئوليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد،ميتوانيد شكايات و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را به سامانه گروه ارزيابي و عملكرد و رسيدگي به شكايات ارسال فرماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافت شكايات و اعلامات مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار(فاكس)، تماس با شماره تلفن 086-34134075 و يا مراجعه حضوري به واحد رسیدگی به شکایات این اداره کل نيز امكان پذير است (اراک میدان امام خمینی ( سه راهی خمین ) اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی طبقه دوم -  واحد رسیدگی به شکایات )

 

 شكايات

 
نام و نام خانوادگي
شماره تماس
ايميل
واحد مربوطه
متن شكايت
تصویر امنیتی *