پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 پیگیری

 
 

 فرم شکایت مسافران

 
نام: *
نام خانوادگي:
نشاني:
تلفن تماس:
پست الكترونيك:
شركت صادر كننده بليت:
شماره بليت:
تاريخ و ساعت حركت:
تاريخی را از تقويم انتخاب کنيد.  
شهر مبدا:
شهر مقصد:
شماره وسيله نقليه:
نام راننده:
نوع اتوبوس:
علت شكايت:
توضيحات مربوط به شكايت:
تصویر امنیتی *