پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
  
آیین نامه تاسیس فعالیت شرکتها و موسسات مسافربری بین المللی جاده ای.pdf
  
ضوابط ارایه خدمات در حمل و نقل مسافر برون مرزی.PDF
  
ضوابط فعالیت موقت شرکت های مسافربری بین الملل در خطوط برون مرزی.PDF
  
مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی.pdf