پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیانتصابات در اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی

تاریخ انتشار: 1398/07/14

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی ؛ براساس حکمی از سوی مهندس عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، محمد محسنی به سمت معاونت فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی منصوب شد. 
مشخصات:
نظرات: *